+90 212 619 16 26
info@cellpatekstil.com

EKOLOJİK TESTLER

Ağır Metal (Ekstrakte) (DIN 38406 E29)

Ağır Metal (Çözünen) (TS5219 EN 71-3)

Toplam Kurşun (16 CFR 1303)

Nikel (EN 1811)

Krom (6) (ISO 11083)

Yasaklı Azo Boyarmadde (35 LMBG )

Yasaklı Dispers Boyarmadde (DIN 54231)

Yasaklı Fenoller (DIN 53313)

Formaldehit (Japonese Law112)

APEO (Kalitatif ) (in-house)

pH Değeri ( ISO 3071)

Yasaklı Carrier (in-house)

Organik Tin Bileşikleri (DIN 38407)