+90 212 619 16 26
info@cellpatekstil.com

KİMYASAL TESTLER

Erime Noktası (in-house)

Parlama Noktası (in-house)

Yoğunluk (in-house)

Su Yüzdesi (in-house)

Asit ve karışım analizi (in-house)

Alkali ve karışım analizi (in-house)

Viskosite (in-house)

Reduktan Yüzdesi (in-house)

Selulaz Aktivitesi (Megazyme)

Katalaz Aktivitesi (Baker)

Shear Stres (Baskı patlarında )

Tuz Yüzdesi (in-house)

Sodyum Sülfat Yüzdesi (in-house)

Kül Yüzdesi (in-house)

Boya safsızlık Testleri (in-house)

Bulanıklık Kontrolü (in-house)

İletkenlik (in-house)

FTIR ile yapı tayini (in-house)

Redoks Potansiyeli (in-house)